โต๊ะโรงอาหาร

ผลิตและจำหน่ายโต๊ะพับอเนกประสงค์,โต๊ะโรงอาหาร,โต๊ะชุดอนุบาล,กระดานไวท์บอร์ด,โต๊ะพับกลม,โต๊ะทำงาน,โต๊ะประชุม,โต๊ะพับโฟเมก้า,เก้าอี้โพลี,เก้าอี้เลคเชอร์,เก้าอี้จัดเลี้ยง

ชุดโต๊ะโรงอาหาร-ขาพับเหล็กชุบโครมเมี่ยม

โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ก.60*ย.120*ส.75 

พร้อมม้านั่งยาว2 ตัวขนาด30*120*45 ซม= 2,600 บาท

โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ก.60*ย.180*ส.75 

พร้อมม้านั่งยาว2 ตัวขนาด30*180*45 ซม= 3,900 บาท

โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ก.75*ย.180*ส.75 

พร้อมม้านั่งยาว2 ตัวขนาด30*180*45 ซม= 4,100 บาท

โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ก.75*ย.200*ส.75 

พร้อมม้านั่งยาว2 ตัวขนาด30*200*45 ซม= 4,600 บาท

โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ก.75*ย.240*ส.75 

พร้อมม้านั่งยาว2 ตัวขนาด30*240*45 ซม= 5,000 บาท

โต๊ะอาหารไม้เต็งขาไขว้ X ทำจากเหล็ก 1.5*1.5 นิ้วหนา 1.2 มม.
1.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*120*75 ซม
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 6,800 บาท

2.ต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*150*75 ซม
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 7,690 บาท

3.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*180*75 ซม
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 7,990 บาท

4.ต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*120*75 ซม
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 7,290 บาท

5.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*150*75 ซม
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 8,290 บาท

6.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*180*75 ซม
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 8,690 บาท

โต๊ะโรงอาหาร,ไม้เต็ง,ไม้ระแนง,หน้าฟอเมก้าขาว,ไม้ยาง
โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ม้านั่งยาว 2 ตัว ET-04
โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ
หน้าโต๊ะทำด้วยไม้สะหยาพ่นสีน้ำมัน
ET-0462 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*120*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,790 บาท

ET-0465 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*150*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,490 บาท


ET-0468 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*180*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 4,290 บาท

ET-0472 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*120*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 3,190 บาท

ET-0475 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*150*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 4,290 บาท

ET-0478 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*180*75 ซม
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 5,190 บาท

โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิ้ล ปิดผิวด้วยฟอเมก้าขาว ET-01
โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม.
ขาพ่นสีดำ หน้าโต๊ะหนา 25 มม.
หน้าโต๊ะทำด้วยฟอเมก้าขาวมัน
ET-0162 โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,300 บาท

ET-0165 โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*150*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 2,890 บาท

ET-0168 โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*180*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 3,390 บาท

ET-0172 โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*120*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,590 บาท

ET-0175 โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,390 บาท

ET-0178 โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 3,690 บาท

โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิ้ลเคลือบผิวด้วยเมลามีนขาว ET-02
โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง1.2นิ้วเหล็กหนา1มม.ขาพ่นสีดำหน้าโต๊ะหนา 25 มม.

ET-0262 โต๊ะโรงอาหาร หน้าเมลามีนขาว ขนาด 60*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,400 บาท

ET-0265  โต๊ะโรงอาหาร หน้าเมลามีนขาว ขนาด 60*150*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 2,950 บาท

ET-0268 โต๊ะโรงอาหาร หน้าเมลามีนขาว ขนาด 60*180*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 3,390 บาท

ET-0272 โต๊ะโรงอาหาร หน้าเมลามีนขาว ขนาด 75*120*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,790 บาท

ET-0275 โต๊ะโรงอาหาร หน้าเมลามีนขาว ขนาด 75*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม  ราคา 3,500  บาท

ET-0278 โต๊ะโรงอาหาร หน้าเมลามีนขาว ขนาด 75*180*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 3,900 บาท

โต๊ะโรงอาหารไม้อัด หนา18 มิล ปิดทับด้วยฟอเมก้าขาว ET-03
โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ
ET-0362 โต๊ะโรงอาหารไม้อัด หน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,600 บาท

ET-0365  โต๊ะโรงอาหารไม้อัด หน้าขาว ขนาด 60*150*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,200 บาท


ET-0368 โต๊ะโรงอาหารไม้อัด หน้าขาว ขนาด 60*180*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 3,690 บาท

ET-0372 โต๊ะโรงอาหารไม้อัดหน้าขาว ขนาด 75*120*75 ซม

 พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,950 บาท

ET-0375 โต๊ะโรงอาหารไม้อัด หน้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,800 บาท 

ET-0378 โต๊ะโรงอาหารไม้อัด หน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม
 พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 4,100 บาท

โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง ET-06
โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ
หน้าโต๊ะทำด้วยไม้ยาง
ET-0662 โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาง ขนาด 60*120*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,790 บาท

ET-0665 โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาง ขนาด 60*150*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,490 บาท

ET-0668 โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาว ขนาด 60*180*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 4,290 บาท

ET-0672 โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาง ขนาด 75*120*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 3,190 บาท

ET-0675 โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาง ขนาด 75*150*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 4,290 บาท

ET-0678 โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยาง ขนาด 75*180*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 5,190 บาท

โต๊ะโรงอาหารฟอเมก้า เก้าอี้ไม้ระแนง ET-05
โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ
หน้าโต๊ะทำด้วยไม้ฟอเมก้า เก้าอี้ทำด้วยไม้สหยาพ่นสีน้ำมัน 
ET-0562 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*120*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,490 บาท

ET-0565 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*150*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 2,990 บาท


ET-0568 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*180*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 3,590 บาท

ET-0572 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*120*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,590 บาท


ET-0575 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*150*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,690 บาท

ET-0578 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*180*75 ซม
 พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 4,490 บาท

โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง เหล็ก 1*3 นิ้ว หนา1.2 มม
1.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็งขนาด60*120*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว2 ตัวขนาด30*120*45 ซมราคา6,800 บาท 

2.ต๊ะโรงอาหารไม้เต็งขนาด60*150*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว2 ตัวขนาด30*150*45 ซมราคา 7690 บาท

3.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็งขนาด60*180*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาวตัวขนาด30*180*45 ซมราคา7,990 บาท

4.ต๊ะโรงอาหารไม้เต็งขนาด75*120*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว2 ตัวขนาด30*120*45 ซมราคา 7,290 บาท

5.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็งขนาด75*150*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาวตัวขนาด30*150*45 ซมราคา 8,290 บาท

6.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็งขนาด75*180*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว2 ตัวขนาด30*180*45 ซมราคา 8,690 บาท

โต๊ะอาหารไม้เต็งขาทำจากเหล็ก 1.5*1.5 นิ้ว หนา 1.2 มม.

1.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็งขนาด60*120*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว2 ตัวขนาด30*120*45 ซมราคา 4,290 บาท

2.ต๊ะโรงอาหารไม้เต็งขนาด60*150*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาวตัวขนาด30*150*45 ซมราคา5,790 บาท

3.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็งขนาด60*180*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาวตัวขนาด30*180*45 ซมราคา5,990 บาท

4.ต๊ะโรงอาหารไม้เต็งขนาด75*120*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว2 ตัวขนาด30*120*45 ซมราคา 4,690 บาท

5.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็งขนาด75*150*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาวตัวขนาด30*150*45 ซมราคา 6,490 บาท

6.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็งขนาด75*180*75 ซม

  พร้อมม้านั่งยาว2 ตัวขนาด30*180*45 ซมราคา 6,990 บาท

โต๊ะโรงอาหารฟอเมก้าขาว ET-08
โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ
ET-0878 โต๊ะโรงอาหารฟอเมก้าขาว 75*180*75 ซม. ราคา 1,400 บาท

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ET-10
ET-1062 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 60*120*75 ราคา 1,300 บาท
ET-1065 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 60*150*75 ราคา 1,600 บาท
ET-1068 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 60*180*75 ราคา 2,000 บาท
ET-1072 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 75*120*75 ราคา 1,600 บาท
ET-1075 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 75*150*75 ราคา 2,100 บาท
ET-1078 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 75*180*75 ราคา 2,400 บาท

ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ปาร์ติเกิ้ล ET-09
โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ 

ET-092 ม้านั่งโรงอาหาร ฟอเมก้าขาว ขนาด 30x120x45 cm. ราคา  850  บาท
ET-095 ม้านั่งโรงอาหาร ฟอเมก้าขาว ขนาด 30x150x45 cm. ราคา  950  บาท
ET-098 ม้านั่งโรงอาหาร ฟอเมก้าขาว ขนาด 30x180x45 cm. ราคา 1,100 บาท

ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ระแนง  ET-11
1.ET-112 ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 30x120x45 cm. ราคา  1,100 บาท
2.ET-115 ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 30x150x45 cm. ราคา  1,300 บาท
3.ET-118 ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 30x180x45 cm. ราคา  1,400 บาท
โทรศัพท์: 0834441166 ปรีชา
Fax : 021505735
Email: sell2554@gmail.com

รับสินค้าได้ที่โรงงาน / บริการส่งทั่วไทย
ที่อยู่ : ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ: นนทบุรี
เชิญเยี่ยมชมโรงงานของเราก่อนตัดสินใจครับ
เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโต๊ะพับ,โต๊ะชุดอนุบาล,โต๊ะพับอเนกประสงค์,โต๊ะพับกลม,โต๊ะประชุม,โต๊ะโรงอาหาร,เก้าอี้โพลี,เก้าอี้โพลีเลคเชอร์,เก้าอี้จัดเลี้ยง,ราคาถูกที่สุดใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110